Akademia Postawy Ciała » Jak wygląda badanie

JAK WYGLĄDA BADANIE? 

 Badania wykonywane na terenie placówki oświatowej poprzedzone są informacją dla rodziców zawierającą: termin badania, cenę badania a także zawiera zgodę na przeprowadzenie badania do podpisu przez rodzica/opiekuna.
Podczas badań, cały czas jest obecny pracownik szkoły/przedszkola, wcześniej wyznaczony przez dyrektora placówki. Najczęściej jest to pielęgniarka, nauczyciel wf lub osoba prowadząca gimnastykę korekcyjną. Obecność pracownika placówki, szczególnie przy badaniach młodszych dzieci, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa podczas badania.

 

Wykonanie badania:

Badanie wykonywane jest we wcześniej przygotowanym przez nas pomieszczeniu.

  • Badanie rozpoczynamy od badania ortopedycznego (podstawowego). Każde dziecko poddajemy ocenie w trzech płaszczyznach: z przodu, z tyłu, z boku. Zwracamy tu uwagę na wszelkie asymetrie.
  • Wykonujemy szereg testów klinicznych i funkcjonalnych, dzięki którym możemy stwierdzić czy występują zaburzenia w aparacie ruchu.
  • Przeprowadzamy komputerową diagnostykę postawy ciała - Po wyznaczeniu punktów na ciele pacjenta, program wylicza takie wartości jak, np. kąt koślawości / szpotawości kolan i pięt, asymetrię barków, łopatek, miednicy, pochylenie odchylenie nachylenie tułowia, ustawienie głowy, itp. Oprogramowanie umożliwia również dowolne pomiary jak np. analizę wielkości „garbu żebrowego”  oraz pomiary „zakresu ruchomości”.

 

Następnie wyniki badań są szczegółowo analizowane i opisywane w gabinecie. Wyniki badań rozdawane są na spotkaniu informacyjno-edukacyjnym lub przez wychowawców klas.