Akademia Postawy Ciała » Program badań

PROGRAM

PROFILAKTYKA I LECZENIE WAD POSTAWY 
U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

 

Cel i podstawowe działania programu.
 Przewodnim celem i misją programu jest stworzenie systemu pomocy dzieciom i młodzieży, który zapobiega występowania wad kręgosłupa oraz wskazuje metody jego korekcji.
Głównymi działaniami, które wspomagają osiągnięcie tego celu są:
◄identyfikacja dzieci zagrożonych wadami kręgosłupa (skala zjawiska - opracowanie raportu),
◄wczesne wykrywanie wad postawy,
◄uczestnictwo w gimnastyce korekcyjnej,
◄systematyczna kontrola postępów rehabilitacji,
◄edukacja rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń korekcyjnych.

 

Badania i działania towarzyszące

Specjalistyczna diagnostyka postawy ciała. Wykonywana jest na terenie przedszkola lub szkoły. Badanie wykonywane jest przez specjalistę rehabilitacji. 
 

Działania edukacyjne.

Są to spotkania z rodzicami poświęcone omówieniu wyników badań i działań profilaktyczno-korekcyjnych. W czasie spotkań rodzice otrzymują wyniki badań swojego dziecka a rehabilitanci indywidualnie je interpretują.

 

Raport - Jednostka zlecająca badania otrzymuje raport dotyczący skali problemu występującego na terenie placówek. W raporcie zamieszczane są również zalecenia i propozycje przeciwdziałania skali zjawiska

 

Kompleksowa diagnostyka postawy ciała
 Badanie składa się z :
Badanie podmiotowe (wywiad, badanie kliniczne uzupełnione testami funkcjonalnymi,  oceniamy  sylwetkę w staniu tyłem, przodem, bokiem).

Komputerowe Badanie postawy ciała

 

 

 

Cykliczność badań

Przez coroczne profilaktyczne badanie można wychwycić groźne choroby jak skolioza czy choroba Scheuermana.

Wadę postawy należy systematycznie kontrolować by dobrze prowadzić jej leczenie.
Dzieci przechodząc okres dojrzewania, charakteryzujący się intensywnym wzrostem, narażone są na szybki progres nawet niewielkich nieprawidłowości w postawie ciała.

 

Badania, aby miały charakter przesiewowy (niezbędny warunek działań profilaktycznych) muszą być wykonywane w miejscu gdzie dana populacja występuje czyli przedszkole, szkoła. Zdecydowanie likwiduje to barierę dostępności w postaci braku czasu i zaangażowania ze strony rodziców – nie muszą doprowadzać dziecka na badanie.

 

Planowane działania
Przekazanie do szkoły informacji o możliwości przeprowadzenia badań.

Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawców informuje o terminie i koszcie badań przekazując opiekunom druk z informacją, zgodą do podpisu oraz kartą zgłoszenia dziecka na badanie.

W umówionym terminie wykonanie badań na terenie placówki.
Na podane przez rodziców adresy e-mail wysłana zostaje informacja kiedy odbędzie się spotkanie z rodzicami na którym rozdamy wyniki badań.

 

Odbywa się spotkanie z rodzicami podczas którego zostają rozdane 
i omówione wyniki badań. Podczas spotkania istnieje możliwość zapisania się na warsztaty Akademii Wad Postawy, gdzie zarówno dziecko, jak 
i rodzic poznać mogą ćwiczenia odpowiednie dla danego rodzaju wady postawy. Warsztaty są płatne oddzielnie.

 

Zakładane rezultaty realizacji programu.

Zmniejszenie ilości występowania wad postawy u dzieci z przedszkoli i szkół

Podniesienie ogólnej zdrowotności dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne.

Wzrost świadomości rodziców i nauczycieli o profilaktyce i leczeniu wad postawy.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ NA TERENIE PLACÓWKI.

Badania wykonywane na terenie placówki przez specjalistów rehabilitacji.

Podczas badań cały czas jest obecny pracownik szkoły/przedszkola wyznaczony przez dyrekcję na czas badań.

Badania wykonywane są w zamkniętym, wyznaczonym specjalnie pomieszczeniu.
Opłatę za badanie pobieramy w dzień jego wykonania. Podpisana zgoda na badanie wraz z pieniędzmi dostarczana jest w zaklejonej kopercie. Kopertę wraz ze zgłoszeniem dziecko daje rehabilitantom.

O terminie spotkania połączonego z omówieniem wyników badań informujemy państwa mailowo lub telefonicznie (adres e-mail i telefon podany jest na zgłoszeniu dziecka na badanie).


Na spotkaniu możliwa jest konsultacja z rehabilitantami.