Zabiegi

Każdy zabieg poprzedzany jest szczegółowym wywiadem i badaniem w celu zebrania jak najwiekszej informacji o stanie zdrowia i doborze odpowiednich technik terapeutycznych

 

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę Pacjent zapisuje się telefonicznie lub przez e-mail.

Udając się na pierwszą wizytę należy przygotować:

  •     badania obrazowe oraz ich opisy (RTG, USG, TK, MRI)
  •     wypis ze szpitala
  •     dokumentację z przebiegu wcześniejszego leczenia
  •     wygodny, nie krępujący ruchów strój

Przebieg pierwszej wizyty:

  •     fizjoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem
  •     zapoznaje się z dokumentacją z wcześniejszego leczenia i przeprowadza badanie
  •     ustalany jest główny cel terapii, jej przebieg, częstotliwość oraz intensywność